» » خرید پستی مجموعه جامع آموزش ویدئویی ASP.NET - آرشیو وب دیزاین دانلود
تاریخ انتشار/بروزرسانی: 15 دی 1393
نمایش: 3390

خرید پستی مجموعه جامع آموزش ویدئویی ASP.NET - آرشیو وب دیزاین دانلود


این مجموعه شامل 27 مبحث آموزشی در زمینه برنامه نویسی با ASP.NET می باشد. این مباحث شامل آموزش اصول و مبانی ASP.NET، آموزش MVC، آموزش کار با API، آموزش وب فرم ها، آموزش امنیت ASP.NET و ... است. این دوره ها از سایت های معتبر PluralSight تهیه و به زبان اصلی می باشد.

لیست دوره های موجود در این بسته:

دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP NET Bundling Minification and Resource Optimization
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - A Beginners Guide to the Microsoft Web Platform
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Advanced Orchard
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET 3.5 Advanced Topics
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET 3.5 Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET 3.5 Security
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET 4.0 New Features
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET Ajax Advanced Topics
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET Ajax Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET Dynamic Data Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET MVC 2.0 Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET MVC 3.0 Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET MVC Advanced Topics
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET MVC Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET MVC Scaffolding
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Building ASP.NET MVC Apps with EF Code First, HTML5, and jQuery
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Hack-proofing Your ASP.NET Web Applications
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Identity and Access Control in ASP.NET 4.5
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Implementing Undo in ASP.NET WebForms and MVC
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Introducing ASP.NET SignalR - Push Services with Hubs
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Introduction to ASP.NET 4 WebForms
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Introduction to ASP.NET MVC 3
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Introduction to the ASP.NET Web API
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - MVC 4 Fundamentals
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - Using Glimpse With ASP.NET, MVC4, and Entity Framework
دوره های آموزشی ای اس پی دات نت - ASP.NET MVC Testing From Scratch


تعداد: ۳ حلقه
زبان: انگلیسی
قیمت مجموعه: ۱۵,۰۰۰ تومان
ارسال پیشتاز: ۸,۵۰۰ تومان
هزینه پرداختی: ۲۳,۵۰۰ تومان


ارسال نظر
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.