» » خرید پستی مجموعه جامع آموزش ویدئویی فرآیند توسعه نرم افزار - آرشیو وب دیزاین دانلود
تاریخ انتشار/بروزرسانی: 15 دی 1393
نمایش: 3699

خرید پستی مجموعه جامع آموزش ویدئویی فرآیند توسعه نرم افزار - آرشیو وب دیزاین دانلود


این مجموعه شامل 16 مبحث آموزشی در زمینه فرآیندهای توسعه نرم افزار در موضوعات مختلف می باشد. این دوره ها از سایت PluralSight و به زبان اصلی می باشد.

لیست دوره های موجود در این بسته:

دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Advanced Unit Testing
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Agile Team Practices with Scrum
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Automated Testing End to End
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Automated Testing for Fraidy Cats Like Me
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Brownfield Application Development
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Building Extensible Applications with MEF
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Continuous Integration
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Continuous Testing with NCrunch
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Design Patterns Library
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Getting Started With Jenkins Continuous Integration
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Inversion of Control
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Kanban Fundamentals
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - RhinoMocks Fundamentals
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - SOLID Principles of Object Oriented Design
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Test First Development
دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار - Domain-Driven Design Fundamentals

تعداد: ۲ حلقه
زبان: انگلیسی
قیمت مجموعه: ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال پیشتاز: ۸,۵۰۰ تومان
هزینه پرداختی: ۱۸,۵۰۰ تومان


ارسال نظر
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.