» » » دانلود پروژه اپلیکیشن اندروید تاکسی راست چین On Demand Taxi Booking Application Script- LaTaxi
تاریخ انتشار/بروزرسانی: 25 فروردین 1397
نمایش: 97
لینک کوتاه:
دانلود آنی این فایل به ازای پرداخت 5000 تومان
با امکان دسترسی به سابقه خرید و دانلود از طریق پنل کاربری
دانلود نامحدود این فایل و همه فایل‌ها به ازای پرداخت 15,000 تومان
با امکان دسترسی به منابع آموزشی، قالب‌های فارسی، درخواست فایل و ... - اطلاعات بیشتر

دانلود پروژه اپلیکیشن اندروید تاکسی راست چین On Demand Taxi Booking Application Script- LaTaxi

Clear UI/UX
Driver app
User App
Phone number authentication via Google Firebase
One step and easy booking process.
Option to set cab types with rates
Push messages for all the status
Safe and Secure Payment
Promocode Management
Manage the business using Admin Panel
Cancellation Facility
Booking Flexibility
Tracking System
Rating and Review
View earnings statistics
RTL Supports
100% Customizable
Auto Assigning of driver
View booking history


ارسال نظر
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.