» » » دانلود اسکریپت سایت عکس استوک Photo Fusion
تاریخ انتشار/بروزرسانی: 12 دی 1396
نمایش: 25
لینک کوتاه:
دانلود نامحدود این فایل و همه فایل‌ها به ازای پرداخت 15,000 تومان
با امکان دسترسی به منابع آموزشی، قالب‌های فارسی، درخواست فایل و ... - اطلاعات بیشتر

دانلود اسکریپت سایت عکس استوک Photo Fusion

Built with Laravel 5.4.x
Bootstrap
Font Awesome
Follow / Unfollow system
Like in Photos
Collections of Photos
Categories
Latest, Featured, Popular, Most Commented, Most Viewed, Most Downloads sections
Photo search
Download photos in different size
Members can upload unlimited photos
Updates photos
Members can change their name, email and password
Upload Avatar
Upload Cover
Change password
Secure Bcrypt password hashing
Share social
Easy translation
Ajax pagination in Photos and Comments
Comment system
Feed section (Posts by users you follow)


ارسال نظر
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.