» » » » دانلود قالب مدیریت Space نسخه 1.0
دانلود قالب مدیریت Space نسخه 1.0

دانلود قالب مدیریت Space نسخه 1.0

Space - Responsive Admin Dashboard Template

تاریخ انتشار/بروزرسانی: 12 دی 1396
نمایش: 127
لی‌اوت: Responsive
لینک کوتاه:
دانلود نامحدود این فایل و همه فایل‌ها به ازای پرداخت 15,000 تومان
با امکان دسترسی به منابع آموزشی، قالب‌های فارسی، درخواست فایل و ... - اطلاعات بیشتر

دانلود قالب مدیریت Space نسخه 1.0

Built with Bootstrap 3.3.7
HTML5 & CSS3
Fully Responsive
Well Documented
Cross-browser Compatible
Static/Fixed Sidebar, Fluid/Boxed Layout and Collapsed Sidebar Layout Options
Flotchart, NVD3and Chartjs Charts
DataTables
Form Wizard
Dropzone File Upload
X-editable
Select2
Image Crop
Toastr Notifications
Tree view
Nestable lists
Pricing Tables
Inbox, Profile, Login, Register, Lock Screen, Invoice, Timeline, Todo, Gallery and Error Pages
Google & Vector Maps


ارسال نظر
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.