» » دانلود مجموعه طرح لایه باز تصویرسازی Ultimate Media Pack
این فایل بصورت انحصاری توسط وب دیزاین دانلود منتشر شده است فایل‌های انحصاری مستقیما از منبع اصلی بصورت دلاری خریداری شده و فقط با تهیه اشتراک ویژه انحصاری قابل دانلود است
دانلود مجموعه طرح لایه باز تصویرسازی Ultimate Media Pack

Music, Video, Gaming, VR, gadgets, electronics and more. You name it, we have it (112 resources). This pack will help you to stand out from competition with neat and carefully designed to the smallest details illustrations and icons. Mix & match, cherry-pick, and launch them on to your next website, app, or software.
Total of 7 illustrations and 28 icons in 100% vector format prepared in all necessary formats & easy to use for web and mobile.

Highlights
28 Unique Illustrations
112 Illustrations
4 Themes
7 illustration variations
100% Vector & Customizable
Compatible with Sketch & Illustrator