» » دانلود قالب آماده ارائه مطلب پاورپوینت و کی نت Mark04
این فایل بصورت انحصاری توسط وب دیزاین دانلود منتشر شده است فایل‌های انحصاری مستقیما از منبع اصلی بصورت دلاری خریداری شده و فقط با تهیه اشتراک ویژه انحصاری قابل دانلود است
دانلود قالب آماده ارائه مطلب پاورپوینت و کی نت Mark04

A powerful & creative slide presentation available for PowerPoint and Keynote. It comes with 250+ unique presentation slides with great professional layout and creative design. Mark04 makes it easy to change colors, modify shapes, texts, & charts, all shapes are editable. Includes a fabulous set of 800 vector icons and Apple device mockups.

Highlights
250+ Unique slides
24 color version included
Fully editable slides
Based on Master Slides
Keynote & Powerpoint device mockups
Compatible with Keynote & Powerpoint