» » دانلود قالب آماده ارائه مطلب پاورپوینت و کی نت GALAXY - Infographics
این فایل بصورت انحصاری توسط وب دیزاین دانلود منتشر شده است فایل‌های انحصاری مستقیما از منبع اصلی بصورت دلاری خریداری شده و فقط توسط اشتراک انحصاری یا پرداخت تکی قابل دانلود است
دانلود قالب آماده ارائه مطلب پاورپوینت و کی نت GALAXY - Infographics

A powerful & creative infographics presentation designed for Keynote & Powerpoint. Galaxy includes 100+ unique infographic slides with a stunning professional layout and creative design. Easy to change colors, modify shapes, texts, & charts. All shapes are editable. Bonus +3000 icons & devices

Highlights
100+ Unique infographics
Fully editable slides
Based on Master Slides
Image placeholders
3000+ Vector icons
Compatible with Keynote & Powerpoint