» پیشنهاد عضویت ویژه

پیشنهاد ویـژه

برای اشتراک ویژه می‌توانید یکی از پلن‌های زیر را انتخاب کنیدپرسش‌های متداول راهنمای خرید اشتراک
 • 39
  Basic VIP
  ویژه پایه
  ۵۰ دانلود 60,000 تومان 39,000 تومان اشتراک یک ماهه حداکثر ۵۰ دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود عدم دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 99
  Eco VIP
  ویژه اقتصادی
  ۲۰۰ دانلود 290,000 تومان 99,000 تومان اشتراک یک ماهه حداکثر ۲۰۰ دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود عدم دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 199
  Excusive VIP
  ویژه انحصاری
  ۱۰۰ دانلود 460,000 تومان 199,000 تومان اشتراک یک ماهه حداکثر ۱۰۰ دانلود فایل انحصاری نامحدود ترافیک دانلود دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 299
  Unlimited VIP
  ویژه نامحدود
  نامحدود دانلود 9,999,000 تومان 299,000 تومان اشتراک یک ماهه نامحدود دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود دسترسی نامحدود به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک