» پیشنهاد عضویت ویژه

پیشنهاد ویـژه

یه پیشنهاد ویـژه و حرفـه‌ای!

 • 15
  Basic VIP
  ویژه پایه
  15,000 تومان اشتراک یک ماهه 10GB حجم دانلود حداکثر 50 دانلود در روز حداکثر 750 دانلود در دوره خرید عضویت
 • 50
  Eco VIP
  ویژه اقتصادی
  50,000 تومان اشتراک 6 ماهه 100GB حجم دانلود حداکثر 200 دانلود در روز حداکثر 6000 دانلود در دوره خرید عضویت
 • 90
  Pro VIP
  ویژه حرفه‌ای
  90,000 تومان اشتراک یک ساله 200GB حجم دانلود نامحدود دانلود در روز نامحدود دانلود در دوره خرید عضویت
کاربر مهمان
 • دانلود با تاخیر
 • سرعت دانلود بسیار محدود
 • عدم امکان توقف دانلود
 • عدم پشتیبانی از دانلودمنجر
 • عدم ثبت سوابق
کاربر ویـژه
 • دانلود فوری و مستقیم
 • دانلود با حداکثر سرعت
 • امکان توقف دانلود
 • پشتیبانی از دانلودمنجر
 • ثبت سوابق دانلودها