» پیشنهاد عضویت ویژه

پیشنهاد ویـژه

برای اشتراک ویژه می‌توانید یکی از پلن‌های زیر را انتخاب کنیدپرسش‌های متداول راهنمای خرید اشتراک
 • 39
  Basic VIP
  ویژه پایه
  90,000 تومان 39,000 تومان اشتراک ۱۰ روزه نامحدود دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود دسترسی به منابع عادی عدم دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 149
  Exclusive VIP
  ویژه انحصاری
  500,000 تومان 149,000 تومان اشتراک ۱۰ روزه نامحدود دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود دسترسی به منابع عادی دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 499
  Unlimited VIP
  ویژه نامحدود
  1,000,000 تومان 499,000 تومان اشتراک ۳۶۵ روزه نامحدود دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود دسترسی به منابع عادی دسترسی به فایل‌های انحصاری غیرفعال