» پیشنهاد عضویت ویژه

پیشنهاد ویـژه

برای اشتراک ویژه می‌توانید یکی از پلن‌های زیر را انتخاب کنیدپرسش‌های متداول راهنمای خرید اشتراک
 • 39
  Basic VIP
  ویژه پایه
  ۵۰ دانلود 60,000 تومان 39,000 تومان اشتراک یک ماهه حداکثر ۵۰ دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود عدم دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 99
  Eco VIP
  ویژه اقتصادی
  ۲۰۰ دانلود 290,000 تومان 99,000 تومان اشتراک شش ماهه حداکثر ۲۰۰ دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود عدم دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 199
  Excusive VIP
  ویژه انحصاری
  ۱۰۰ دانلود 460,000 تومان 199,000 تومان اشتراک شش ماهه حداکثر ۱۰۰ دانلود فایل انحصاری نامحدود ترافیک دانلود دسترسی به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک
 • 599
  Unlimited VIP
  ویژه بدون انقضا و نامحدود
  نامحدود دانلود 9,999,000 تومان 599,000 تومان اشتراک بدون انقضاء نامحدود دانلود فایل نامحدود ترافیک دانلود دسترسی نامحدود به فایل‌های انحصاری خرید اشتراک

 

 

جدول مقایسه پلن‌های اشتراک ویژه وب دیزاین دانلود

 

  ویـژه پایه ویـژه اقتصادی ویـژه انحصاری ویژه بدون انقضاء و نامحدود
جستجوی ساده دارد دارد دارد دارد
جستجوی پیشرفته دارد دارد دارد دارد
دسترسی به پنل کاربری و تیکتینگ دارد دارد دارد دارد
ثبت سوابق اشتراک و دانلودها دارد دارد دارد دارد
لینک دانلود مستقیم و سریع دارد دارد دارد دارد
ترافیک حجمی دانلود در کل دوره نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حداکثر دانلود در کل دوره (فایل) ۵۰ ۲۰۰ ۱۰۰ نامحدود
دسترسی به منابع عادی دارد دارد دارد دارد
دسترسی به منابع انحصاری ندارد ندارد دارد دارد
مدت زمان اشتراک یک ماهه شش ماهه شش ماهه بدون انقضاء
هزینه اشتراک ۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹۹,۰۰۰ تومان